صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اکر خداوند مهربان و رئوف است چرا بندگانش را مجازات می کند- در فران بارها امده ما هر که را بخواهیم هدایت می کنیم و هرکس را بخواهیم هدایت نمی کنیم ایا این با عدالت خداوند سازگاری دارد - چرا باید بخاطر حادثه عاشورا خدارا شکر کنیم - ایا برزخ تکامل وجود دارد

مرتبط با این