صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

برخی می گویند مستحبات نباید اینقدر تکرار شود که شخص فکر کند واجب است ایا این حرف درست است - چرا برخی از ما وقتی می خواهیم خمس وزکات بدیم سخت مان است - در قران امده خیر حافظا است پس چرا خدا وند کودکان و اشخاص بی گناه را حفظ نمی کند - نحوه تشخیص و ظیفه چگونه است - اگر کسی الان در بهشت برزخی باشد در قیامت هم در بهشت خواهد بود - مال شبهه ناک یعنی چه

مرتبط با این