صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

فرشتگان از کجا می دانستند که انسان در دنیا خونریزی می کند که به خدا اعترلض کرد - خداوند در جایی از قران می فرماید به هر کس بخواهیم روزی بی حساب می دهیم و در جایی می فرماید لیس الانسان الا ما سعی این دو متناقص نیستند - اگر پدری واجباتش را انجام نمی دهد چرا باید فرزندان بعد از مرگش انجام دهند - راهکار کنترل شک و تردید اعتقادی چیست - فرق بین صبر کردن و یا زیر بار ظلم رفتن چیست

مرتبط با این