صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ایا با عبادت می توان به مقام عبودیت رسید اگر جواب منفی چطور می توان به این مقام رسید - اگر انبیا نبودند خداوند چطور دنیا را مدیریت می کرد - چرا حا جیان گرد خانه خدا می چرخند این خانه چه فرقی با خانه های دیگر دارد - ایا به وجود انسان کامل در متون اصیل اسلامی اشاره ای شده - ایا امامت موروثی بوده پس چرا جانشینان هر امام ی فرزند ایشان بوده - چرا در قران گفته شده در قیامت که از مرده ها سوال می شود چقدر در دنیا بودید می گویند یک روز یا نیم روز واین برای چه کسانی است

مرتبط با این