صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

صفات خداوند - خداوند به شیطان فرصت دادکه تا قیامت انسان را فریب دهد ایا همان نفس اماره برای فریب دادن انسان کافی نبود - کار حکیمانه انسان و کار حکیمانه خدا چه تفاوتی دارد - در مورد 50 سال قیامت ایا برای همه همزمان شروع می شود - فرق بین قضا و قدر چیست - در مورد خسر الدنیا و الاخره توضیح دهید با عدالت خداوند چگونه سازگار است - چه کار کنیم دعاهایمان مستجاب شود

مرتبط با این