صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

حضرت ابراهیم با ان همه سختی ها و ازمایش به مقام امامت رسید چطور برخی امامان ما در طفولیت و بدون ازمایش به امامت رسیدند - چرا در نقطه ای از دنیا مردم در رفاه و ارامش هستند و در گوشه ای دیگر مردم اسیر کشت و کشتار - اگر روح مجرد است وامسائل مادی اثر نمی گیرد پس چرا در وقت بی هوشی دردی احساس نمی کنیم - چه اتفاقی می افته که خدا از انسان روی بر گرداند و اون شخص چه میشود - چطور جواب منکر خدا وند را میشود داد - اصرار در دعا کردن به چه معناست

مرتبط با این