صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ایا کارهای خوب شمر در زمان امیر المومنین ع در قیامت نادیده گرفته می شود - من یک بار مانع قمه زنی یکی شدم ایا گناه کردم - علم جفر چیست - چرا قران که برای هدایت است در بعضی جاها بار موز است مثل حروف مقطعه - چرا در قران بعضی مرگ ها لقا ءا... و برخی هلاکت است - در قران امده جهان در شش شبانه روز خلق شده وقتی هنوز شب و روز و زمان و کائنات خلق نشده بود ذکر مدت چه مفهومی دارد

مرتبط با این