صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

چرا همه معجزه ها قبل از اینکه وسایل ثبت وقایع اختراع بشه انجام شده - خداوند در قران می فرماید کسانیکه بعد از مرگ عذاب را میبینند اگر به دنیا بر گردند باز همان گناهان را انجام میدهند با توجه به اینکه اگر انسان از چیزی خاطره بدی داشته باشه و مجازات ان را دیده باشد چطور ممکن باز همان گناه را انجام بدهد- اینکه می گویند جهان هستی یک جهان بهم پیوسته است به چه معنی است -اینکه می گویند هیچ شهیدی مقامش به شهدای کربلا نمی رسد این با عدالت خداوند منافات دارد

مرتبط با این