صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اینکه گفته می شود همه انسانها قبل از اینکه به بهشت بروند به جهنم می روند انگیزه نیکوکاری را در انسانها از بین نمی برد - ایا ماه صفر نحس است - چرا خداوند انسان را از اب بی ارزش می افریند اما از طرفی او را اشرف مخلوقات قرار داد این دو متناقض نیستند - ایا اسم در سرنوشت انسان تاثیر دارد - بعضی می گویند ریش اگر شیطانی باشد ایمان بر باد می رود - ما چکار کنیم پدر و مادر مرحوممان از ما راضی باشند

مرتبط با این