صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

بین حضرت عیسی و حضرت محمد ص 600 سال فاصله بود در حالی که می گوییم زمین خالی از حجت نمی شود - درباره دعای معراج توضیح دهید - از یک طرف می گویید مال دنیا ارزش ندارد از طرف دیگر اگر مال کسی را یک ذره اینورو انور شود عذاب دارد - اگر کسی حق الناس بر گردن داشت و توبه کرده از دنیا برود ایا خداوند میتواند از فضل و کرمش حق الناس را برطرف کند - جوانی هستم نماز نمی خوانم چکار کنم نماز خوان شوم

مرتبط با این