صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

نظرات درباره عدل الهی - دلایل عقلی و نقلی و قرانی رد تناسخ را بفرمایید - اگر حسن و قبح ذاتی باشد ما باید یک ذات قدیم کنار خدا در نظر بگیریم که با توحید تناقض دارد این اشکال را حل بفرمایید - فلسفه اینکه شیعه از ابتدا مظلوم بوده چی ایا این مظلومیت خوب - معنی وحدت شیعه و سنی چیست

مرتبط با این