صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ایا کسی که در زمان حیات پدر و مادر عاق والدین بوده می تواند در زمان مرگشان از حقوق والدین خلاص شود - با توجه به این همه تفاوتی که در زندگی اجتماعی جوامع اسلامی با جوامع پیشرفته غربی است عدل خداوند را چگونه تفسیر کنیم - لطفا از بعد رحمانیت خداوند بلایای طبیعی را توضیح دهید - مگر همه انسانها از نسل حضرت ادم نیستند پس چرا یک سری سید و عده ای غیر سیدند - ال محمد ص چه کسانی هستند ایا در قران ذکری از اسامی ایشان به میان امده - چرا باید به مهر سجده کنیم و دست باز نماز بخوانیم

مرتبط با این