صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ایا فرزندان هم می توانند والدین را عاق کنند - در برابر کسانیکه می گویند قران ساخت بشر است و از طرف قران چیزی ابلاغ نشده است چه باید کرد - چرا ما نمی توانیم در جوامع اسلامی عدل را به پا کنیم مگر دستور خدا اقامه عدل نیست - ما وقتی اسم امام زمان را می شنویم دست بر سر می گذاریم و خم می شویم ایا این خشوع در برابر غیر خدا حساب نمی شه - ایا اینکه تر ک کعبه به خاطر میلاد امیر المومنین ع به وجود امده هنوز هم وجود دارد

مرتبط با این