صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ایا عدالت در زمان امام زمان ع هم نسبی است - زبان فطرت انسانها یعنی چی - لینکه امام زمان ع می فرماید ما یاد شما را فراموش نمی کنیم بروز و ظهورش در زندگی ما چگونه است - این قالب مثالی در برزخ از کی با ما همراه است - چطور خداوند جهانی را که خلق کرده نمی تونه کنترل کنه - قیامت انسی و قیامت افاقی چیست - این مسخ شدن انسانها چطور است ایا اگر اتفاق بیفتد راه برگشت دارد

مرتبط با این