صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

درروایات داریم اگر لقمه و غذای شبهه ناک باشد اثار وصفی دارد پس چرا حضرت موسی در کودکی در خانه فرعون بزرگ شد و از غذاهای شبهه ناک فرعون تناول کرد - ایا طب اسلامی داریم - ما که الان امام زمان را نمی بینیم چطور با او در ارتباط باشیم - فرمودند هرکس تنها بخورد و بخوابد ملعون است ما که راننذه هستیم چکار کنیم

مرتبط با این