صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اینکه می گویند امام حسین فرمودند ایرانی ها را بکشید صحیح است - طبق قران کریم انبیا امدند و بعد از انبیا مردم گمراه شدند چه تضمینی است که بعد از امام زمان مردم گمراه نشوند - مگر نه اینکه می ک.ییم خدا بد نمی دهد پس چرا مصیبتبی برای امتحان قرار می دهد - منظور از اینکه فرشتگان عرش را حمل می کنند چه هست مگر جسم است که حمل کنند - قران مگر برای کل بشر نازل نشده پس چرا فقط مسلمانان به ان عمل می کنند

مرتبط با این