صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

افرادی که وضع مالیشون خوب ولی خمس نمی دهند ایا خداوند انها را می بخشد - چرا امام علی ع در هنگام نماز تیر از پایش می کشند متوجه نمی شود اما هنگام نماز انگشتری می بخشد - چرا خداوند برخی را زیبا برخی را زشت می افریند - لطفا در باره شک به معاد و خداوند توضیح دهید

مرتبط با این