صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

من چرا همیشه با فقر امتحان می شوم چرا با مال و ثروت امتحان نمی شوم - رزق و روزی چجوری توزیع می شود چرا بعضی صبح تا شب کار می کنند درامد ندارند دیگری با یک تلفن کلی پول بدست می اورد - در جوانی گناهی مرتکب شده ام و فکر ان هرگز از ذهنم بیرون نمی رود و ازارم می دهد خیلی هم استغفار کرده ایم چگونه بفهم خدا مرا بخشیده است - ما چطور نفسها را بشناسیم - شیطان را چه کسی گولزد ایا غرورش باعث انحراف شد

مرتبط با این