صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

من نابینا تاوان چه کاری را می دهم - اینکه خداوند متعال از غیب اگاه است و سرنوشت همه انسانها را می داند این چطور با اختیارات انسان برای داشتن سرنوشت غیر از انچه خداوند می دانسته توجیه پذیر است - چرا خداوند عصمت را فقط برای پیامبران و معصومین ع داده ایا این با عدالت سازگار است - ایا نفس انسان هم به تنهایی مثل بقیه صفات انسان دارای صورت باطنی است - ایا حتما در زیارات باید در حرم امامان حضور پیدا کنیم ازراه دور هم می شود

مرتبط با این