صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

برای تقویت تقوا چه راه هایی وجود دارد - اینکه پیامبر ص هنگام نزول ایات قران حالت خاصی پیدا می کردند پس چطور نزول در یک شب را تحمل می کردند - اگر خداوند به عبادت بندگان نیاز ندارد پس چرا فرشتگان که کارشان عبادت را افریده است - این چطور است که خداوند از یک طرف بخشنده و رحیم است و از طرف دیگر اگر ذره ای خطا کنیم عذاب می کند - با توجه به سخن شیطان که گفت من جهنم را از بندگانم پر خواهم کرد ودر نهایت بیشتر افراد به جهنم می روند ایا می شود گفت در این رقابت شیطان پیروز می شود

مرتبط با این