صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

با توجه به اینکه خداوند علم به عاقبت انسان ها دارد ایا این نوعی جبر نیست برای انسانها - ایا ابلیس می تواند توبه کند - اگر ابلیس نبود نتیجه اعمال انسان چگونه محاسبه می شد - چرا انسان برای رسیدن به بهشت باید مسیر دنیا و امتحانات را طی کند اما فرشتگان و حور و علما مستقیمابه بهشت می روند - ایا مردگان دلشان برای زندگان تنگ می شود - برای اموات چه کار باید انجام دهیم - استغفار با توبه چه فرقی دارد - شهدای غیر مسلمان عاقبتشان چه می شود

مرتبط با این