صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

خلق اجباری اتسان و سختی کشیدن اجباری او چگونه با عدل خدا سازگاری دارد - کسانی که بی سواد هستند و اسامی امامان را نمی دانند چطور جواب نکیر و منکر را خواهند داد - عوامل گمراهی چیست - اگر حضرت ادم ان نافرمانی را انجام نمی داد الان انسانی در بهشت بود ویا با یک بهانه دیگر از بهشت اخراج می شد - ایا در روایات داریم که طرف دستش سنگین است یا قدمش - با توجه به احادیث ایا راهی است از وضعیت اموات با خبر بشویم

مرتبط با این