صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

مگر قران نفرموده ادعونی استجب لکم پس چرا ما هر چه انبیاء و شهدا رو صدا می زنیم چرا نتیجه نمی گیریم؟
2- آیاچهارده معصوم امدندبرای طریقه زندگی کردن اسلامی بااخلاق خوب ومهربانی وبابخشش وسخاوت کردن وهمه راعلاقمنداسلام کردن وهمه کارهابرای شادی خداونزدیک شدن به خدای مهربان وبخشنده؟
3- ما چطور می توانیم به خداشناسی برسیم و اصول دین رو خوب بفهمیم؟
4- توی کتابی خواندم مومنین بعد از وفاتشون توسط فرشتگان نقاله به وادی السلام منتقل میشن می خواستم بدونم آیا این شامل حال همه مومنین می شود یا برخی از آنان؟
5- در مورد حسادت و گناه ان و راههای جلوگیری ان لطف بفرمایند توضیح دهند

مرتبط با این