صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ما در بعضی دعاها می گوییم ارحم محمدا و ال محمد این یعنی چه؟ مگر پیامبر و اهل بیت با اون عظمت نیاز به رحم دارند؟
2- با توجه به اینکه در روزهای پایانی ماه رجب هستیم چکاری انجام بدهیم که بهتر و آماده تر وارد ماه شعبان و رمضان شویم؟
3- من 88 ساله ام یک پدر داشتم و دو عمو که هیچکدام رو ندیده ام آیا اگر بمیرم می توانم اونها رو ببینم؟
4- میخواستم بدونم آیا خواندن دعای توسل نوعی شرک نیست چون ما افراد دیگر را در عرض خداوند قرار میدیم خواستم توضیح دهید در این مورد.
5- 22- در روایات دینی که اینقدر توصیه شده که فقیر را رد نکنید ولی امروزه خیلی ها سو استفاده کردن و پولدار شدن وظیفه ما چیه در مقابل افرادی که میگویند ما فقیر هستیم

مرتبط با این