صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

با توجه به این که اگر انسان گناهی کند، در همین دنیا نتیجه اش را می بیند، پس چرا باید در قیامت مجدد مجازات شود؟
اگر عقل و هوش را خداوند به همه یکسان داده، چرا می بینیم در انسان ها عقل و هوش متفاوت است؟ آیا این با عدالت خدا ناسازگاری دارد؟
سوال دوم این که وقتی انسان وارد بهشت شد و چندین سال در بهشت زندگی کرد، آخرش چه می شود؟
در‌ مورد ‌خونریزی‌کردن‌جلوی ‌میت ‌توضیح ‌دهید
برای رسیدن به آرزوها چه دعایی باید بخوانیم؟
با توجه به این که خداوند از روح خودش در ما دمیده، چطور در قیامت می تواند روح خود را مجازات کند؟
گر برایمان مشکلاتی به وجود آمده باشد، با رفتن بر سر مزار پدر و مادر، آیا آن ها میتوانند دعا کنند که مشکلاتمان برطرف شود؟ برای حل مشکلات باید چه کار کنیم؟

مرتبط با این