صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

در مورد حکمت روزه گرفتن و ارزش ماه رمضان توضیح دهید
من هر قدر عبادت می کنم، اثر خوبی در وجودم نمییبینم و حالم بهتر نمی شود. علت چیست؟
من نمی توانم خدا را باور کنم. چه کار کنم؟
آیا فقط با سر کردن چادر حجاب رعایت می شود؟

مرتبط با این