صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

می گویند که اصول عقاید را انسان باید تحقیق کند و به آن برسد. حال اگر کسی تحقیق کرد و برایش ثابت نشد، چرا باید کافر شود و به جهنم برود؟
در عدل خدا هیچ شکی نیست ولی این سوال برای من پیش آمده که زمان رسول خدا پنج معصوم وجود داشت در حالی که در زمان ما هیچ معصومی وجود ندارد. آیا این عدالت است ؟
اگر بگوییم حضرت آدم علیه السلام دوازده هزار سال پیش بر روی زمین آمده و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرزند ایشان است چگونه در این مدت صد و بیست و چهار هزار پیامبر آمده؟ یعنی هر ماه یک پیامبر آمد؟!
چرا حضرت عیسی علیه السلام به آن صورت به دنیا آمدند و به آن شکل از دنیا رفتند که شبهه ایجاد شود؟
چرا اسم فرشتگان عربی است؟

مرتبط با این