صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

ویژگی های خاصی که امامان علیهم السلام داشتند و خیلی خوب بودند، در وجودشون خدادادی و خواست خدا بود. پس چه چیزی از خود امامان علیهم السلام و موجب امتیازشان است؟
چه کسانی در قیامت مشمول شفاعت اهل بیت علیهم السلام خواهند بود؟
تکلیف کسی که رو به خدا کرده، توبه کرده و باز توبه شکسته چیست؟
چرا باید نماز و روزه های پدر و مادر را پسر بزرگ بخواند؟
چرا با توجه به این که افراد نابابی مثل جعفر کذاب در آل پیامبر علیهم السلام هستند، ما باز هم بر ایشان صلوات و درود می فرستیم؟

مرتبط با این