صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

برخی معتقدند مقصر بسیاری از گناهان مثل زناء، قوانین کشور اسلامی ماست! چون من که وضعم خوب است و میتوانم چند زن داشته باشم، نه میتوانم و نه جرأتش را دارم! این که این قدر قدرت به زن اول داده شده، به دلیل قوانین کشورمان است یا اسلام؟
با توجه به این که معصوم فرموده هر کسی به فلسفه نزدیک شود از توحید دور شده و به شرک نزدیک می شود، چرا به این علم اسلامی گفته شده و در حوزه ها تدریس می شود
آیا ظلم و ستم کردن پیمانه دارد؟ ما انسان ها چطور باید بفهمیم که وقت عذاب الهی فرا رسیده است؟

مرتبط با این