صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اگر کسی برخی از نمازها را نخواند، جایگاهش در قیامت چه طور است؟
در قرآن آمده که خداوند از رگ گردن به شما نزدیک تر است. در جای دیگر در خصوص معراج پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده ایشان پنجاه هراز سال طی کردند تا به خدا نزدیک شوند. این دو چه طور با هم جمع می شود؟
چه طور کسی که عاشقانه خدا را دوست دارد، این عشق را به خدا نشان دهد؟
فرق جن و انسان چیست؟ هر دو با عبادت بالا می روند و اگر کار بدی کنند به جهنم می روند. پس اینجا خلیفه الله به چه معناست؟

مرتبط با این