صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

شیطان یک گناه کرد و این اتفاق برایش افتاد. ما که در روز این همه گناه می کنیم و توبه می کنیم تکلیفمان چه می شود؟
برای رهایی ازچشم چرانی چه راهی پیشنهاد می کنید؟
آیا خداوند به فکر بازماندگان فردی که جانش را می گیرد هست که چه عذابی می کشند؟

مرتبط با این