صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

خواستم بدانم اگر اسلام نباشد، چه اتفاقی برای بشریت می افتد؟ یعنی اگر همه ی ادیان بود و فقط اسلام نبود، آیا کشتار کمتر نبود؟
آیا خدا از کسی که معتاد به مواد مخدر است، روی برمی گرداند؟ چون خود فرد میخواهد ترک کند!
می شود بدون نماز خواندن، خدا را دوست داشت و سپاس گزاری کرد؟
بر اساس این فرموده ی پیامبر که می فرمایند بهشت زیر پای مادران است، آیا همه ی مادران به بهشت می روند؟!

مرتبط با این