صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

دلیل آب ریختن روی قبر یا با سنگ به قبر ضربه زدن چیست؟ آیا برای مرده منفعتی دارد؟
با توجه به بیان استاد، اگر روح زمان و مکان و برگشت ندارد! پس ماجرای عهد گرفتن خدا در ألست از تمامی انسان ها و معنای دقیقِ ما از خداییم و به سوی خدا بر می گردیم چیست؟
افرادی شبهه می کنند که از کجا معلوم قرآن واقعیت داشته باشد. از طریق قرآن که پاسخ می دهیم، می گویند ما اصلا قرآن را قبول نداریم! چه پاسخی به آن ها بدهیم؟
جهنم بعد مرگ سخت تر است یا جهنم روز قیامت؟
کسی که بیهوده عمرخود را تلف کرده باشد، جهنمی است؟ چند سالی است که پزشکان مرا به علت بیماری، ازکار افتاده کرده اند. تکلیفم چیست؟

مرتبط با این