صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

خداوند که به نماز و روزه ما نیاز ندارد و نماز و روزه برای رشد ما هست. پس چه لزومی دارد برای کسی که از دنیا رفته پول بدیم تا نماز و روزه قضایش را بخوانند. در صورتی که می شود همین پول را جای دیگری هزینه کرد تا ثوابش برای ثبت شود.
شناخت اجمالی صفات باری تعالی یعنی چه؟
با توجه به این که خمس واجب است ولی صدقه و انفاق واجب نیست و مستحب است، چرا گفته شده کسانی که انفاق نمی کنند در قیامت مجازات می شوند؟
آیا جهان آخرت خلق شده؟ یعنی همان طور که ما در بطن مادر، در دنیا هم بودیم، و هم زمان با دنیا، در عالم برزخ که بزرگ تر از دنیا هست می باشیم، در حال حاضر در عالم آخرت هم هستیم؟
چه کار کنیم تا محبتمان به اهل بیت زیاد شود؟ در مراسم ها اشکمان در نمی آید!

مرتبط با این