صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

خواستم بپرسم اینکه انسان به دنیا میاد و سختی میکشه که چی بشه؟! میگویند که انسان به کمال برسه آخه ارزش داره انسان این همه سختی بکشه و عذاب بکشه و گناه بکنه آخر هم بره جهنم؟ استاد توضیح دهند.
اگه به خاطر گناه و ناشکری و بی احتیاطی یک بیماری یا مشکلی بوجود بیاید و صبر و استغفارکنیم آیا کفاره گناهانمان محسوب میشه و اجری به ما میرسه؟
با توجه به اینکه حضرت ابراهیم (ع) هم رسول بود هم امام و امام قله کمال و انسانیت است، پیامبر اکرم (ص) هم رسول بود هم امام یعنی به هدایت می رساند. سوالم اینه در قرآن داریم که به پیامبر می فرماید تو تنها مامور ابلاغ هستی و وظیفه نداری که آنها ایمان می آورند یا نه با توجه به وظیفه امام این آیات چگونه تفسیر میشه؟
چکارکنیم سحرخیز باشیم؟

مرتبط با این