صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

در یکی از آیه های سوره ی واقعه که فرموده بهشت برای گروه کثیری از اولین ها و اندکی از آخرین هاست، این شامل چه گروهی می شود؟
چرا امام زاده ها به ایران آمدند؟
چه گناهی هست که شیطان وجه اشتراک با نفس را ندارد؟ یعنی شیطان نمی خواهد آن گناه صورت بگیرد ولی نفس انسان می خواهد!
در برخی آیات و روایات می بینیم توصیفاتی در مورد خداوند هست از قبیل خشم خدا یا نارضایتی خدا به خاطر عملی یا موضوعی. با توجه به این که صفات سلبیه در مورد خداوند به کار نمی رود و این که خشم یا نارضایتی بر اثر نبود رضایت به وجود می آید، این موضوع چه طور قابل جمع است؟
در نفخ صور اول که همه ی انسان ها و جانداران از دنیا می روند بلافاصله نفخ صور دوم زده می شود؟ همه ی جانداران زنده می شوند؟
حاج آقای محمدی، شما با عالم غیب هم در ارتباط هستید؟ چون همه ی سوالات را پاسخ می دهید! چطوری؟!

مرتبط با این