صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

وقتی فرزندمان در خصوص امامان معصوم از ما سوال می کند، ما که نمی توانیم توضیح دهیم آیا در اعتقادات ما خللی ایجاد می کند؟
چه فرقی بین آداب زیارت امام زاده ها و امامان معصوم علیهم السلام است؟
فرق بین انبیاء و مرسلین چیست ؟
استاد فرموند که افرادی که شراب خوار هستند فرزندان عقب مانده دارند در حالی که ما دیدیم که طرف شراب خوار بوده بچه سالم داشته و دیدیم طرف شراب خوار نبوده ولی بچه عقب افتاده دارد! این چطور با صحبت های کارشناس جور در میاد توضیح دهید.
خداوند اگر نیازی به ما نداشت پس چرا ما را آفرید ما که از خدا بودیم و نیاز به کمال یافتن نداشتیم؟

مرتبط با این