صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

آیا اعتراض و انتقاد از ائمه جایز است؟
آیا بهتر نیست «انسانیت» را جایگزین ادیان مختلفی کنیم که با دستورات و اختلافات خود دردهای بشر را زیاد می کنند؟
مگر نمی گوییم وقتی زمان مرگ کسی فرا رسیده باشد خداوند آن را به تعویق نمی اندازد؟ پس چطور می گویند صدقه زمان مرگ را به تعویق می اندازد؟
برای رفع عاق باید چه کارهایی بکنیم و از کجا معلوم می شود کسی عاق والدین شده؟

مرتبط با این