صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

گفته می شود اگر حجت خدا برای یک ساعت روی زمین نباشد زمین اهلش را فرو می برد. از زمان رحلت حضرت عیسی (ع) تا زمان پیامبر (ص) چه کسی حجت خدا بر روی زمین بوده؟
آیا اهل بیت (ع) به مقام نهایی معرف و شناخت از خداوند دست پیدا کرده اند؟ اگر جواب مثبت است چرا در روایت آمده: ما عرفناک حق معرفتک؟
مگر هدف ما از عبادت کردن پرستش خداوند نیست؟ پس چرا نمی شود هر کسی هر طور که می خواهد خدا را عبادت کند؟ مگر قرار نیست خداوند بپذیرد؟
چه چیز باعث می شود که بعضی افراد به خدا و پیامبران ایمان می آورند ولی بعضی افراد ایمان نمی آورند؟
به طعام سید الشهداء (ع) چقدر عقیده داشته باشیم؟

مرتبط با این