صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

افرادی که عملیات انتحاری می کنند و از جان و مال خود می گذرند، به خاطر دنیا نیست و اغفال شده اند. در قیامت با این ها چگونه برخورد می شود؟
در زیارت ناحیه ی مقدسه آمده که سلام بر آن بدن های برهنه و عریانی که در بیابان ها گرگ های تجاوز گر به آن دندان می آلودند و درندگان خون خوار بر گرد آن می گشتند. مگر حیوانات به بدن ائمه بی احترامی می کنند؟
آیا برای این عمل که ما دو ماه لباس مشکی برای عزای امام حسین(ع) می پوشیم آیا حدیث و روایتی وجود دارد؟
چه کار کنیم که در نماز حضور قلب پیدا کنیم؟ اگر به گناه فکر کنیم به پای انسان گناه نوشته می شود؟

مرتبط با این