صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

با توجه به آیه ی دو سوره ی عنکبوت از کجا بدانیم که مشکلی که برایمان پیش می آید امتحان است یا برای گناهانمان؟
در برخی آیات و روایات توصیفاتی در مورد خداوند از قبیل خشم خدا یا نارضایتی خدا به خاطر عملی یا موضوعی هست. با توجه به این که صفات سلبیه در مورد خداوند به کار نمی رود و این که خشم یا نارضایتی بر اثر نبود رضایت به وجود می آید، این موضوع چطور توجیه می شود؟
استاد در مورد مرگ و حیات صحبت می کردند و حدیثی خواندند که محبین برای قبض روح مشکلی ندارند ولی من یه حدیثی خواندم که پیامبر (ص) فرموند قبض روح اگر سخت است، همه ی سختیش گردن من که محبین من از قبض روح راحت باشند. پیامبر که این قدر مومن بودند، قبض روحشان سخت بوده! این دو حدیث چگونه قابل جمع هستند؟
می گویند اولین سوالی که شب اول قبر از انسان پرسیده می شود، نماز است. تکلیف کسانی که دین های دیگری غیر از اسلام دارند چیست؟ یا کسانی که در دنیا نماز نخوانده اند ولی کارهای خوبی انجام داده اند، تکلیف آن ها در آن دنیا چیست؟

مرتبط با این