صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

آیا حج برای همه ی ادیان بوده؟ اگر بوده چرا دیگر ادیان به این موضوع نپرداخته اند؟
بنده واجبات را به جا می آورم و در حد توان به خلق الله خوبی می کنم ولی احساس خوب بودن نگرانم می کند که مبادا غرور، دینم را از بین ببرد!
در خصوص علمی که در سرشت انسان است توضیح دهید. آیا منظور غریزه ی انسان است؟
خدا را چگونه در ذهنمان تصور کنیم؟ وقتی نماز می خوانیم چگونه تصور کنیم

مرتبط با این