صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

تکامل فقط برای کره ی زمین است یا برای دیگر کهکشان ها هم وجود دارد؟ بعد از این که تکامل پیدا کردیم چه می شود؟
لطفا شاخص های استاد کامل در زمینه ی عرفان عملی را توضیح دهید. سوال دیگر این که آیا عبارت لقاء ربه در آیه ی آخر سوره ی کهف همان برداشته شدن حجاب ها از جلوی چشم انسان و فناء فی الله می باشد؟
اگر توبه کنیم آثار گناه هم در قیامت از بین می رود؟ اگر بخواهیم آثار گناه از بین برود چه کار کنیم؟
سلام علوم غریبه به چه چیزهایی گفته می شود و چه خاصیت هایی دارند؟
آیا امامان (ع) نیز حضرت جبرئیل را درک کردند یا این ملک فقط بر پیامبران نزول وحی داشتند؟

مرتبط با این