صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

چرا هنگام دعا دست ها را به سوی آسمان بلند می کنیم؟ مگر خداوند در آسمان است؟
چرا افرادی که خودشان و اجدادشان حرام خور بودند همیشه در رفاه هستند؟
در قرآن داریم که ما از خدا هستیم و به سوی خدا باز میگردیم. در حال حاضر در محضر خداوند هستیم و نماز می خوانیم، این که به سوی خدا باز می گردیم منظور چیست؟
صله ی رحم عمر انسان را زیاد می کند. افرادی را می شناسیم که هم صله ی رحم می کنند و هم صدقه می دهند اما عمرشان به 60 سال هم نمی رسد یا در 40 سالگی از دنیا رفتند! لطفا استاد توضیح دهند.
شیطان انس بر چه کسانی مسلط می شود؟
در قرآن داریم که هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد. از طرفی بحث اثر عمل را داریم. این مطلب با این موضوع که اگر کسی گناهی کند اثر آن بر خانواده و حتی نسلش اثر می گذارد چه طور جمع می شود؟

مرتبط با این