صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

اگر انبیاء الهی از اولیاء هستند، چرا حضرت موسی (ع) از گرفتن عصا ترسیدند یا حضرت ابراهیم (ع) از مهمانانشان ترسیدند؟
آیا ولایت فقیه از اصول دین است یا از فروع آن؟
افرادی هستند که به خدا اعتقاد دارند ولی نماز نمی خوانند، حجاب ندارند و امامان (ع) را قبول ندارند اما دروغ نمی گویند، غیبت نمی کنند، دزدی نمی کنند و کارهای نیک انجام می دهند. در مقابل افرادی هستند که دروغ می گویند، غیبت و دزدی می کنند و خدا و پیامبر (ص) را هم قبول دارند! این دو گروه نزد خداوند چگونه هستند؟

مرتبط با این