صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

با توجه به این که ائمه از یک خانواده بودند، وراثتی بودن منصب امامت مثل پادشاهی است! این مطلب چگونه قابل توجیه است؟
در «اللهم انی اسألک صبرالشاکرین لک» منظور از صبر شاکرین چیست؟
فکر می کنم نمازی که می خوانم قبول نیست! چه کار کنم که این حس از من دور شود؟
طبق آموزه های دینی، انسان اشرف مخلوقات است. پس چرا اجنه بر انسان ها تسلط دارند و گاهی اوقات آن ها را اذیت می کنند یا آسیب می رسانند؟
انسان که از دنیا می رود، در عالم برزخ اقوامش را می بیند و می شناسد؟

مرتبط با این