صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

مقام امامت بالاتر است یا نبوت؟
آیا تغییر مذهب گناه است؟
آیا اگر جای انسان در بهشت باشد، با ائمه نشست و برخواست دارد و خداوند را می بیند؟
آیا ما از نسل حضرت آدم هستیم؟ اگر هستیم چرا همه، از یک ژن نیستیم و انسان های اولیه با هوش تعریف شده نیستند؟
چرا در قرآن این قدر تاکید بر احسان به والدین شده است؟ چرا در مورد نیکی والدین به فرزندان تأکید نشده است؟

مرتبط با این