صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

چرا امام علی و امام حسن علیهما السلام که مدتی حکومت کردند، برده داری را حرام نکردند و حتی خودشان برده داشتند؟
پیامبر (ص) اجازه داشتند بدون تعیین مهریه با زنی ازدواج کنند، همچنین این اجازه را داشتند که هم زمان با بیش از چهار زن ازدواج کنند در حالی که اسلام این اجازه را به دیگران نمی دهد! این ها چه دلیلی دارد؟
خدا با افرادی که خود کشی می کنند چگونه برخورد می کند؟
آیا درست است که همه ی پیامبران همانند پیامبر (ص) 12 نفر جانشین داشتند؟

مرتبط با این