صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

کیفیت تکلم خداوند با حضرت موسی (ع) که در قرآن آمده، چگونه بوده است؟
خداوند در قرآن می فرماید ما شما را به امتحان های سخت مبتلا می کنیم. در گذشته امت ها با پیامبران و امامان آزمایش می شدند. اکنون که اماممان غایب است با چه چیزهایی آزمایش می شویم؟
در قیامت چه بلایی سر افرادی که نماز نمی خوانند می آید؟
معراج پیامبر جسمانی بوده یا روحانی
من روایت نویس هستم و یاد می دهم. چه کار کنم ریا نشود و عملکرد خوبی داشته باشم؟
در قیامت حساب کسی که خیلی بدهکار است و توانایی پرداخت حق مردم را ندارد چگونه است؟

مرتبط با این