صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 17:05 به مدت 55 دقیقه

.

گفته می شود هر کس خوبی و بدی کند به خودش بر می گردد. پس چرا آدم های خلاف کار و بی دین وضع خوب تر و زندگی بهتری دارند؟
اگر شخصی می خواهد زندگی خدایی داشته باشد باید در شبانه روز چگونه اوقات خود را سپری کند؟
آیا خداوند در قیامت به کسی فراموشی هم می دهد یا در قیامت فرد می تواند دروغ بگوید؟
اگر شب اول قبر از من به عنوان یک شیعه بپرسند چرا دین اسلام را انتخاب کردی باید چه جوابی بدهم؟
آیا فردی که گناهی مرتکب شده و استغفار کرده در قیامت مورد بازخواست قرار می گیرد؟
بارها خداوند از ارائه ی نعمات به بندگان تعبیر به منت کرده و حال این که منت از طرف بنده اش کار ناپسندی است؟ چرا؟!


مرتبط با این